Narozen 11. 7. 1951 v Olomouci.

Malí°, kreslí°, keramik, fotograf, autor realizací do architektury, vysokoškolský pedagog

Studia

1972–1976

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (D. Janoušek, J. Jemelková, Z. P°ikryl, L. Rusek)

Zastoupení v soukromých sbírkách

╚eská republika, Chorvatsko, Itálie, Slovenská republika, Nýmecko, Rusko

╚lenství v umýleckých spolcích

╚eský fond výtvarných umýní (1985–1990), Unie výtvarných umýlc¨ Olomoucka (od 1990)

Mezinárodní aktivity

1992  Dny her, výtvarné aktivity (Bolzano, Itálie)

1996  NatáŔení videopo°adu o socha°i J. Koblasovi (Hamburk, Nýmecko)

1998  Seminá° o dýtské výtvarné formý, Národní osvýtové centrum (Bratislava, Slovensko)

2005, 2010     
           Univerzita Mateja Bela, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty (Banská Bystrica, Slovensko)

PoŔítadlo.cz

Designed by Aresman © 2012